Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief september 2021

Nieuwsbrief LOOF

We delen graag het laatste nieuws met je over LOOF, het nieuwbouwproject in Vught-Noord aan de Loyolalaan.

In afwachting van Raad van State zitting

In de vorige nieuwsbrief informeerde we je al dat de Raad van State een positieve uitspraak heeft gedaan op de voorlopige voorziening welke was aangevraagd door een omwonende van het plangebied. Deze positieve uitspraak was voor ons nogmaals de bevestiging dat we het project in deze hoedanigheid kunnen gaan realiseren. We zijn echter nog steeds in afwachting van de Raad van State zitting voor de bodemprocedure die nog loopt. Als we kijken naar de gebruikelijke doorlooptijd van de Raad van State zou de zitting naar verwachting ieder moment moeten plaatsvinden. Een exacte datum hebben we helaas nog niet mogen ontvangen.

Zoals al aangegeven willen we, in goed overleg met de makelaars, zo snel mogelijk in verkoop gaan met LOOF als er meer zicht is op de afronding van deze bodemprocedure. Daarvoor moet echter eerst de zitting plaatsvinden.

Asbestsanering en sloop voormalig verzorgingstehuis

Zoals je wellicht hebt gezien staat het voormalige verzorgingstehuis in de hekken en wordt er momenteel hard gewerkt aan de asbestsanering. Aansluitend start de sloop van het pand wat naar verwachting in december is afgerond. 
Na de sloop volgen er diverse grondwerkzaamheden en zal de locatie bouwrijp gemaakt worden. In de tussentijd zullen er ook erfafscheidingen geplaatst gaan worden op de locatie en zal het geluidsscherm worden gerealiseerd. Al deze werkzaamheden leiden tot een bouwrijpe planlocatie die geschikt is voor de bouw van de woningen.

Jajo_Loof_Vucht_cam_Alt_v6_4k

Twee-onder-één-kapwoningen in beeld 

Ondanks de vertragingen die we oplopen in de planologische procedure zitten we natuurlijk niet stil. Van Egmond Architecten legt op dit moment de laatste hand aan de verkooptekeningen voor de twee-onder-één-kapwoningen van LOOF.
Vol trots delen we je hierboven het eerste fotorealistische beeld. De architectuur van de tweekappers past wat ons betreft perfect op het oude landgoed van De Braacken. De tweekappers zetten de toon voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de rest van het plangebied en de vrije bouwkavels


Droombeeld voor de vrije bouwkavels

Voor de vrije bouwkavels heeft van Egmond Architecten een beeldkwaliteitsplan opgezet, welke te vinden is op de website van LOOF (www.loof-vught.nl). Daarnaast heeft van Egmond een aantal referentiewoningen voorgesteld welke passen binnen de gestelde beeldkwaliteit, maar toch de diversiteit laten zien die er mogelijk is in LOOF.
De impressie hieronder toont je een mogelijk toekomstbeeld. Zo zou een laan voorzien van vrijstaande woningen op royale kavels er uit kunnen zien in LOOF. We kunnen niet wachten om te zien wat de kopers van de vrije bouwkavels er zelf van maken. Het wordt prachtig wonen in het groen van voormalig landgoed de Braacken!

Jajo_Loof_Vucht_cam_Villa_Final_4k

 Zie jij het voor je, wonen in LOOF?

Wij vragen je dan nog even geduld te hebben. We zijn helaas afhankelijk van de planologische procedures en moeten de Raad van State zitting afwachten om het start verkoop moment te plannen. Zodra we de zittingsdatum van de Raad van State doorkrijgen informeren we je opnieuw via deze nieuwsbrief. We kunnen dan een concrete planning maken voor de verkoop. Er volgt na start verkoop een inschrijfperiode waar eenieder tijdig van op de hoogte wordt gesteld en de gelegenheid heeft om zich in te schrijven voor de tweekappers of de vrije bouwkavels. 

 Tot die tijd zitten wij zeker niet stil en stellen we alles in werking om het plangebied voor te bereiden op de toekomstige woningen van LOOF.