Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief december 2020

Nieuwsbrief LOOF

Voor dat we 2020 gaan afsluiten delen we graag het laatste nieuws met je over LOOF, het nieuwbouwproject in Vught-Noord aan de Loyolalaan.

Bestemmingsplanprocedure

Na een lang en zorgvuldig voorbereidingstraject is het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie van LOOF op 17 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Vught. Het nieuwe bestemmingsplan heeft na publicatie vervolgens 6 weken ter inzage gelegen, tot en met 26 november 2020. Binnen deze 6 weken was het voor de bezwaarmakers op het plan mogelijk om nog in beroep te gaan tegen de vaststelling.

Wij hebben vernomen dat er een beroep is aangetekend. De strekking en inhoud van het beroep is ons nog niet bekend. In de komende periode zullen we de inhoud van dit beroep gaan beoordelen samen met de gemeente. We kunnen daarom op dit moment nog niet aangeven wanneer de verkoop van de bouwkavels van start kan gaan. We hopen hierover begin volgend jaar meer informatie te kunnen geven. Uiteraard brengen we je hier als nieuwsbriefinschrijver als eerste van op de hoogte. We hebben er het volste vertrouwen in dat we het project in deze hoedanigheid kunnen gaan realiseren. 

Door de opschoning van het verwilderde groen ontstaan prachtige royale boskavels.

Voorbereidende werkzaamheden op locatie gestart

Inmiddels zijn wel de voorbereidende werkzaamheden op de planlocatie van LOOF opgestart. Het opschonen van het terrein is daar onderdeel van. Dit gebeurt in goed overleg met o.a.de gemeente. Ook gaan we nu samen met de gemeente bekijken welke andere vervolgwerkzaamheden opgestart kunnen worden, met in achtneming van de lopende beroepsprocedure, om de voortgang in het plan te houden.
De landschapsarchitect werkt aan een groenvisie voor de invulling van de toekomstige lanen, erfafscheidingen, de lus aan de Loyolalaan en de impuls van het NNB bosgebied. Daarnaast zijn we achter de schermen druk doende met de voorbereidingen op de sloop en asbestsanering van het oude verzorgingstehuis en de realisatie van het geluidsscherm aan de spoorzijde.

Leegstandsbeheer omgezet naar bruikleen

In aanloop naar de naderende verkoop en realisatie van LOOF hebben we het leegstandsbeheer van het voormalige verzorgingstehuis omgezet in bruikleen. De tijdelijke bewoners hebben hiermee kortere opzegtermijnen. Dit maakt dat we de nodige flexibiliteit hebben en bij definitief groen licht direct over kunnen gaan tot sloop van het oude verzorgingstehuis om ruimte te maken voor LOOF. Zo staat alles en iedereen er klaar voor om deze prachtige locatie opnieuw te laten opbloeien.

Oriënteer je vast op de bouwkavels en twee-onder-één-kapwoningen van LOOF

Op de website van LOOF presenteren we je alle informatie die beschikbaar is over de bouwkavels en twee-onder-één-kapwoningen van LOOF. Zo kun je je alvast oriënteren op de concept kavelpaspoorten en het beeldkwaliteitsplan inzien. Van de twee-onder-één-kapwoningen tref je op de website de gevarieerde gevelontwerpen die van Egmond Architecten heeft ontworpen. Schroom niet om alvast contact te leggen met de makelaars, zij staan je graag met raad en daad bij in deze oriëntatiefase.

Tot slot kun je in de verkoopprocedure teruglezen dat we bij start verkoop een document van je verlangen waarin je je financiële gegoedheid aantoont. Ook daarop kun je je alvast voorbereiden zodat je bij start verkoop alles voorhanden hebt. We informeren je snel weer met de vervolgstappen die we kunnen gaan zetten. Voor nu alvast fijne kerstdagen en een goed uiteinde van 2020 gewenst!