Bestemmingsplan Loof onherroepelijk

Bestemmingsplan Loof onherroepelijk

Bestemmingsplan Loof is onherroepelijk, 

De Raad van State heeft op 23 november jl. uitspraak gedaan in de bodemprocedure. De bezwaren zijn ongegrond verklaard en daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Dit betekend dat er gestart gaat worden met de bouw van de tweekappers en dat de kopers van de bouwkavels verder kunnen met de eigen bouwplannen.

Verkoop

Op dit moment zijn er nog slechts 4 kavels te koop in het project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de makelaars.

Omgeving

In de omgeving rondom het project zijn inmiddels al diverse werkzaamheden verricht. Het geluidsscherm bij het spoor is volledig gerealiseerd en door de bosgroep wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het bosgebied. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het baggeren van de vijver en het snoeien en dunnen van bomen.